design in

one day

regularisatie van een bouwovertreding

Regulariseer een bouwovertreding in jouw woning of zaak.

IS JOUW WONING VOLLEDIG VERGUND?

Nog veel mensen wonen in een woning met een bouwovertreding. Soms bewust maar vaak ook onbewust. Een bouwovertreding ontstaat wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd zonder de vereiste vergunning, of wanneer de uitvoering niet in lijn is met de verleende vergunning of de actuele wetgeving.

WAAROM HEB IK EEN REGULARISATIE NODIG?

1. JE HEBT VERBOUW- OF UITBREIDNGSPLANNEN.

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen wordt de vergunningsstatus steeds nagekeken. Je kan geen nieuwe vergunning voor je woning aanvragen wanneer je woning een bouwovertreding heeft die niet geregulariseerd is. Vaak kan de aanvraag tot regularisatie en de aanvraag voor de bouwwerken in één dossier ingediend worden. 

2. JE GAAT JE WONING VERKOPEN

Een woning met een gekende bouwovertreding daalt in marktwaarde en is niet aantrekkelijk voor toekomstige kopers. De verkoop kan hierdoor worden tegengehouden.
Notarissen hebben de wettelijke verplichting om de koper in te lichten over gekende bouwovertredingen. 

3. JE WIL SANCTIES VERMIJDEN

Bij een bouwovertreding die niet herstelt of geregulariseerd wordt, kan een proces verbaal opgesteld worden. Dit kan leiden tot aanzienlijke boetes en strafrechtelijke vervolging, die vermeden kunnen worden door legalisatie.

‘JE KAN GEEN NIEUWE VERGUNNING AANVRAGEN WANNEER ER EEN BOUWOVERTREDING OP JE HUIDIGE WONING RUST.’

KAN MIJN BOUWOVERTREDING GEREGULARISEERD WORDEN?

Voor we overgaan tot het opmaken van een regularisatiedossier, bestuderen we de geldende bouwvoorschriften en de huidige toestand van het gebouw.

Valt de bouwovertreding binnen de bouwvoorschriften? Dan kunnen we rechtstreeks overgaan tot het indienen van de vergunningsaanvraag.
Wanneer de bouwovertreding niet conform de bouwvoorschriften is, dan nemen we contact op met de overheidsdiensten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Renovatie

ZO GAAN WE TE WERK VOOR JOUW REGULARISATIE

Voor het regulariseren van een bouwovertreding in jouw woning of zaak worden volgende stappen doorlopen:

  • Het bestuderen van de huidge toestand en de bouwvoorschriften;
  • Het opmeten van de bestaande toestand;
  • Het opmaken van de nodige plannen en documenten;
  • De dossiersamenstelling in het omgevingsloket;
  • Het indienen van de aanvraag tot regularisatie.

Hi! Ik ben Eline,

Ik help jou graag bij het regulariseren van jouw bouwovertreding.

Enthousiast, avontuurlijk en een levensgenieter

Vastgoed is voor veel mensen de grootste investering in hun leven. Wanneer je gaat bouwen of verbouwen moeten er heel wat belangrijke beslissingen genomen worden. Mijn ambitie is om je te helpen om deze beslissingen weloverwogen te maken op vlak van interieur en architectuur. Ik ontwerp een omgeving die inspeelt op je levensstijl en gewoontes en daardoor bijdraagt aan je levenskwaliteit.

WIL JE EEN BOUWOVERTREDING RECHTZETTEN?

LATEN WE KENNISMAKEN

VEELGESTELDE VRAGEN OVER
REGULARISATIES EN BOUWOVERTREDINGEN

Heb je nog andere vragen? Neem dan zeker contact op per mail of plan een kennismakingsgesprek in.