Wat is een bouwovertreding?

Wanneer je een bouwovertreding wil rechtzetten, dan is er een regularisatie nodig. Maar wat is een bouwovertreding juist?

Een bouwovertreding is een juridische term die verwijst naar een situatie waarbij een bouwproject of het gebruik van een gebouw niet voldoet aan de geldende bouwvoorschriften, regels, vergunningen of wetten die van toepassing zijn op het perceel. Je kan spreken over een bouwovertreding bij volgende situaties:

    1. Bouwen zonder vergunning: Wanneer je begint te bouwen of verbouwen zonder dat je een vergunning hebt verkregen van de lokale overheid.
    2. Afwijking van bouwvoorschriften: Deze bouwovertredingen kom ik het meest tegen. Een bouwproject dat niet voldoet aan de voorschriften die zijn vastgesteld voor het perceel, zoals hoogtebeperkingen, afstanden tot perceelsgrenzen, functie en activiteiten die in het gebouw zullen plaatsvinden etc.
    3. Bestemmingsplannen niet naleven: Een gebouw dat wordt gebruikt op een manier die in strijd is met het geldende bestemmingsplan, wordt gezien als een bouwovertreding. Een bestemmingsplan geeft aan welk soort gebruik is toegestaan zoals wonen, industrie, landbouw, recreatie, etc. Het bouwen van een woning in een zone bestemd voor industrie is bijvoorbeeld een bouwovertreding.
    4. Bouwen in een beschermd gebied: In sommige gevallen zijn er speciale regels van toepassing op gebieden met historische of ecologische waarde, zoals natuurgebieden, historische stadscentra of monumenten. In deze gebieden zijn vaak extra studies noodzakelijk om een vergunning te verkrijgen.

Wat zijn de gevolgen van een bouwovertreding?

De gevolgen van een bouwovertreding variëren in de mate van hoe ernstig de bouwovertreding is. Ze kunnen leiden tot boetes, afbraak, wijzigingen van illegale constructies of juridische sancties. Het is belangrijk om de geldende bouwvoorschriften te begrijpen en vergunningen aan te vragen voordat je begint met (ver)bouwen. Hiervoor kan je beroep doen op een architect.

Ps: Wist je dat er heel wat mensen wonen in een woning met bouwovertreding zonder dit te weten? Dit doet zich wel eens voor wanneer een oudere woning voor 1999 werd aangekocht. Sinds 1999 bestaat de informatieplicht bij de verkoop van een woning waarbij de notaris nagaat welke vergunningen er zijn en of er bouwovertredingen werden vastgesteld.

Heb jij een regularisatie nodig? Bekijk dan hier hoe ik jou kan helpen.