Hoe werkt een regularisatie?

Een regularisatie van onroerend goed is een juridisch proces dat wordt geïnitieerd wanneer er bouwovertredingen worden ontdekt op een eigendom. (Lees in deze blog wat een bouwovertreding is.) De procedure is van belang om ervoor te zorgen dat structuren voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en regelgeving.

Stap 1: Identificatie

De eerste fase van de regularisatie begint met het identificeren van de bouwovertredingen op het perceel. Dit kan variëren van structurele overtredingen tot veranderingen van het gebruik van de ruimte zonder de vereiste vergunning.  Voor deze beoordeling schakel je best een architect in. Bij Renès beschouwen we deze fase als het vooronderzoek. We analyseren de huidige bouwvoorschriften en projecteren deze op het perceel door middel van online opzoekwerk en een plaatsbezoek. In de meeste gevallen is een voorbespreking met de overheidsdiensten aangewezen om de mogelijkheden van de specifieke situatie te bekijken.

Stap 2: Indienen van de aanvraag

Zodra de bouwovertredingen zijn vastgesteld en we een zicht hebben op de mogelijkheden, wordt het regularisatiedossier opgesteld en ingediend bij de bevoegde instanties. Deze aanvraag bevat gedetailleerde documentatie zoals bouwplannen, een beschrijvende nota en andere relevante informatie. In deze stap wordt gevraagd om goedkeuring van de regularisatie aan de autoriteiten.

Stap 3: Beoordeling door de autoriteiten

Na het indienen van de aanvraag tot regularisatie wordt deze beoordeeld door de bevoegde autoriteiten. De beoordeling van de aanvraag verloopt in twee fases. Vanaf de aanvraag is ingediend, hebben de bevoegde autoriteiten één maand de tijd om het dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. Tot deze maand voorbij is, kan er aanvullende informatie opgevraagd worden. De tweede fase is het effectief beoordelen van de aanvraag, hiervoor geldt een maximale periode van 3 maanden.

Stap 4: Besluitvorming

De overheid maakt de beslissing bekend. Dit besluit kan verschillende uitkomsten hebben, waaronder:

  1. Goedkeuring van de regularisatieaanvraag;
  2. Goedkeuring onder voorwaarden;
  3. Afwijzing van de aanvraag.

Stap 5: Uitvoering van eventuele verbouwingswerken

Indien er voor de regularisatie van het gebouw verbouwingswerken nodig zijn, is het belangrijk om deze uit te voeren volgens de goedgekeurde aanvraag.

 

Regulariseren is een essentieel proces om ervoor te zorgen dat je woning of gebouw gelegaliseerd wordt. Eens dit proces achter de rug is, kan je genieten van je woning zonder zorgen voor juridische gevolgen.

Woon jij in een woning met een bouwovertreding? Plan dan een kennismakingsgesprek in zodat we kunnen bekijken hoe ik jouw eigendom kan legaliseren.

 

Eline